Everything's gonna be alright, isn't it?

Everything's gonna be alright, isn't it?
Tớ thấy may mắn hơn mọi người rất nhiều, tớ vui với hiện tại. Người ta thường bảo, thời gian trôi đi, nhưng những ký ức thì ở lại, cảm ơn cậu vì đã giúp thanh xuân của tụi mình rực rỡ hơn.

Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn, nhỉ?
Chúng ta đều là những đứa trẻ mới lớn, tập trưởng thành, tập cho đi và nhận lại. Tụi mình thường nghĩ nhiều về quá khứ, mong chờ về tương lai, và không mấy ai thấy hạnh phúc với hiện tại.

IMG 8654


Hôm nay dạo quanh Sài Gòn cùng cô bạn, định bụng sẽ làm khác mọi hôm nhưng không hiểu sao xe vẫn lăn bánh về quán cà phê hai đứa thường ngồi.  Như thường lệ, hai đứa đặt mông vào chỗ gần cửa sổ nhất, cậu gọi Americano ít đường còn tớ uống Chocolate Float, tụi mình lại tỉ tê cuốn sách mới mua hồi chiều. Chẳng hiểu sao mà tớ mê cái góc này đến vậy, nó tạo cho tớ cái cảm giác yên bình và được vỗ về giữa Sài Gòn xô bồ này.

Thỉnh thoảng tớ lại nghĩ về chuyện sau này, vài năm nữa liệu tụi mình có còn giữ thói quen như vậy cùng nhau, liệu tớ còn hứng thú với việc đọc sách hay cậu có còn gọi Americano ít đường. Ai mà biết được, nhỉ?

Tớ thấy may mắn hơn mọi người rất nhiều, tớ vui với hiện tại. Người ta thường bảo, thời gian trôi đi, nhưng những ký ức thì ở lại, cảm ơn cậu vì đã giúp thanh xuân của tụi mình rực rỡ hơn.


Contact Chidori

📞 Call Hotline: 038 3121238

💬 Chat with a Support: messenger

📧 Contact for work: hello@chidori.vn

Chidori | Coffee in Bed®

ĐẶT CHỖ
Chidori | Coffee in Bed®

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to Chidori | Coffee in Bed®.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.