Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ

Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hiểu hơn về Chidori. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngại liên hệ cho Chidori bạn nhé!

1. Để liên hệ về các vấn đề đặt phòng và hỗ trợ khách hàng

📞 Hotline: 038 3121238 - Vui lòng bấm phím 1

📩 Email: hello@chidori.vn

💬 Zalo: 0986737301

2. Liên hệ hợp tác cùng Chidori

📞 SĐT/Zalo: 0968 737 301

📩 Email: brand@chidori.vn

Chidori | Coffee in Bed®

ĐẶT CHỖ
Chidori | Coffee in Bed®

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to Chidori | Coffee in Bed®.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.