Join Chidori family and be a part of our journey

Chidori mong chờ được chào đón những thành viên mới, mang theo nguồn năng lượng tươi trẻ và tinh thần nhiệt huyết để đồng hành cùng Chidori trên chuyến hành trình phía trước.
Join Chidori family and be a part of our journey

Chidori mong chờ được chào đón những thành viên mới, mang theo nguồn năng lượng tươi trẻ và tinh thần nhiệt huyết để đồng hành cùng Chidori trên chuyến hành trình phía trước.

Năm 2023 đánh dấu chặng đường 5 năm của Chidori. Bên cạnh việc duy trì và cải tiến những giá trị sẵn có, Chidori đang ấp ủ những kế hoạch phát triển hứa hẹn mang đến cho khách hàng nhiều trải nghiệm mới lạ và độc đáo.

Xây dựng đội ngũ của mình dựa trên những phẩm chất cốt lõi: Chu đáo, Khiêm tốn, Trung thực. Ở Chidori, mỗi thành viên không chỉ được trang bị kiến thức tư duy của ngành dịch vụ, mà còn là tinh thần trách nhiệm cùng thái độ cởi mở, lắng nghe. Do đó đối với Chidori, có được những nhân sự gắn bó lâu dài, tạo được sự nghiệp thăng tiến bền vững.

Chidori mong chờ được chào đón những thành viên mới, mang theo nguồn năng lượng tươi trẻ và tinh thần nhiệt huyết để đồng hành cùng Chidori trên chuyến hành trình phía trước.

Mô tả công việc:

Chi tiết công việc từng vị trí: https://linktr.ee/lifeatchidori

Cách trở thành thành viên gia đình Chidori

• Điền link ứng tuyển: chidori.vn/joinus
• Gửi trực tiếp CV qua địa chỉ: talent@chidori.vn với tiêu đề: APPLICATION - VỊ TRÍ - HỌ TÊN

Chidori | Coffee in Bed®

ĐẶT CHỖ
Chidori | Coffee in Bed®

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to Chidori | Coffee in Bed®.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.