Our culture

Xây dựng đội ngũ dựa trên những phẩm chất cốt lõi: Liêm chính, Tự trọng, Khiêm tốn. Mỗi thành viên không chỉ được trang bị kiến thức tư duy của ngành dịch vụ, mà còn là tinh thần trách nhiệm cùng thái độ cởi mở, lắng nghe.
Our culture

Năm 2023 đánh dấu chặng đường 5 năm của Chidori. Bên cạnh việc duy trì những giá trị sẵn có, đây là lúc Chidori đặt ra cho mình những mục tiêu lớn hơn để mở rộng công ty cũng như tạo dấu ấn thương hiệu nổi bật đối với khách hàng.

Xây dựng đội ngũ của mình dựa trên những phẩm chất cốt lõi: Liêm chính, Tự trọng, Khiêm tốn. Ở Chidori mỗi thành viên không chỉ được trang bị kiến thức tư duy của ngành dịch vụ, mà còn là tinh thần trách nhiệm cùng thái độ cởi mở, lắng nghe. Do đó đối với Chidori, có được những nhân sự gắn bó lâu dài, tạo được sự nghiệp thăng tiến bền vững từ vị trí tại cửa hàng đến bộ phận quản lý chính là một niềm hãnh diện và hạnh phúc to lớn.

Chidori mong chờ được chào đón những thành viên mới, mang theo nguồn năng lượng và góc nhìn mới cho chuyến hành trình 2023 phía trước. Nếu muốn yêu thích văn hóa và mong muốn được trải nghiệm cùng Chidori, bạn cho Chidori biết nhé!

Giá trị cốt lõi của Chidori

Innovation (Đổi mới).
Mang theo tinh thần đổi mới, Chidori luôn tìm kiếm và cải tiến dịch vụ để nâng cao trải nghiệm thư giãn của bạn ngày một chất lượng hơn.

Humility (Khiêm tốn).
Chidori tin không gì mang đến sự tiến bộ tốt hơn sự khiêm tốn, lắng nghe tiếp thu đóng góp của chính khách hàng, nhân viên và từ thị trường để cải thiện từng ngày.

Sustainability (Bền vững).
Chidori coi trọng những giá trị lâu bền, mang đến cho khách hàng sự hài lòng lâu dài, hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường để bảo vệ sự phát triển bền vững.

Originality (Nguyên bản).
Chidori luôn bảo vệ tinh thần, mô hình và giá trị của thương hiệu đã được đề ra từ ban đầu, đảm bảo sản phẩm rõ nguồn gốc và môi trường văn minh, lành mạnh.

Chu Đáo (Thoughtfulness)
Áp dụng triết lý Omotenashi, Chidori phục vụ bằng tất cả sự  n cần, Chu đáo để mang đến cho bạn cảm giác hài lòng trong từng chi tiết nhỏ nhất.

Trung thực (Honesty)
Hướng đến môi trường làm việc minh bạch, cùng nhau tiến bộ, Chidori đề cao sự trung thực và thẳng thắn, không chỉ với khách hàng mà đối với cả tập thể công ty.

About us: chidori.vn/culture | chidori.vn/ourstory

Gia nhập Chidori (bạn có thể chọn 1 trong 2 cách):

Điền link ứng tuyển: chidori.vn/joinus

Gửi trực tiếp CV qua địa chỉ: talent@chidori.vn với tiêu đề: APPLICATION - VỊ TRÍ - HỌ TÊN

Chidori | Coffee in Bed®

ĐẶT CHỖ
Chidori | Coffee in Bed®

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to Chidori | Coffee in Bed®.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.