MUJI & CHIDORI COLLABORATION

MUJI & CHIDORI COLLABORATION

Căn phòng Nhật Bản của Chidori với các sản phẩm trải nghiệm của MUJI

Được thành lập vào năm 1980 tại Nhật Bản, MUJI cung cấp đa dạng sản phẩm đơn giản và hữu dụng, từ quần áo, đồ gia dụng đến thực phẩm. Hiện MUJI đã hoạt động gần 3 năm ở Việt Nam và có các cửa hàng tại cả TP. HCM và Hà Nội.

Với mong muốn mang đến cho khách hàng trải nghiệm không gian tiện ích chất lượng, Chidori hân hạnh hợp tác cùng đối tác MUJI Việt Nam tạo nên The New Private Room - căn phòng Nhật Bản của Chidori với các sản phẩm trải nghiệm của MUJI.

About MUJI: muji.com/vn/

Lưu ý: Mô hình dịch vụ lưu trú hoàn toàn riêng tư và không có camera. Vui lòng tham khảo trước nội quy và chính sách sử dụng dịch vụ tại đường link: chidori.vn/policy

Chúc bạn có trải nghiệm thoải mái với Chidori và MUJI

Chidori | Coffee in Bed®

ĐẶT CHỖ
Chidori | Coffee in Bed®

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to Chidori | Coffee in Bed®.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.