CHIDORI – CHUNG TAY NÓI KHÔNG VỚI RÁC THẢI NHỰA

Chidori with environment
CHIDORI – CHUNG TAY NÓI KHÔNG VỚI RÁC THẢI NHỰA

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, mỗi năm lượng rác nhựa thải ra đủ để bao quanh Trái đất 4 lần. Mỗi phút có 1.000 túi nhựa được tiêu thụ, nhưng chỉ có 27% trong số chúng được xử lý và tái chế. Rác thải nhựa nằm lại dưới đáy đại dương rất nhiều và sẽ tồn tại hàng thế kỷ ở đó, trở thành một phần thức ăn đầu độc các loài sinh vật biển.
Các nhà khoa học dự báo rằng: “Khối lượng rác nhựa đến năm 2050 ở các đại dương, sẽ nặng hơn khối lượng của cá.”

00.

Vì thế, để chung tay giữ gìn màu xanh của Trái Đất, Chidori đã giảm thiểu tiêu thụ các sản phẩm nhựa chỉ dùng một lần.
Ở Chidori, chúng mình sử dụng ly và ống hút thủy tinh khi phục vụ tại quán. Với khách hàng mua Take-Away, Chidori sử dụng ly giấy, quai vải xách ly và ống hút giấy. Chỉ có duy nhất ống hút trà sữa hiện tại chúng mình bắt buộc phải dùng ống hút nhựa vì chưa tìm được sản phẩm thay thế. Do đó, với các bạn order đồ uống có trân châu, Chidori rất mong các bạn hưởng ứng challenge “skip the straw”, dùng nước tại quán với ống thuỷ tinh hoặc sử dụng muỗng tại nhà bạn nhé

01

Chúng mình rất mong bạn giữ lại quai vải xách ly được tặng kèm khi mua hàng tại Chidori để sử dụng cho những lần tiếp theo, và chiếc quai này sẽ giúp bạn được giảm 5% đồ uống trong lần tiếp theo của Chidori đó ạ.

03

Hãy cùng Chidori góp sức cắt giảm rác thải nhựa để bảo vệ môi trường, bạn nhé! Bởi Trái Đất không chỉ là nơi chúng ta sinh sống, mà còn là nhà, là gia đình, là nơi có những người mà ta yêu thương. Mỗi hành động của chúng ta tuy nhỏ, nhưng nếu cùng chung tay sẽ mang lại những hiệu quả to lớn bất ngờ. Và Chidori tin rằng, chỉ cần mỗi người ý thức thêm một chút thôi, là chúng ta đã làm được một điều ý nghĩa với hành tinh này rồi, chứ đâu nào cần phải quá lớn lao, bạn có đồng ý không nào?


Contact Chidori

📞 Call Hotline: 038 3121238

💬 Chat with a Support: messenger

📧 Contact for work: hello@chidori.vn

Chidori | Coffee in Bed®

ĐẶT CHỖ
Chidori | Coffee in Bed®

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to Chidori | Coffee in Bed®.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.