Kết nối với Chidori trên Zalo OA, nhận ngay ưu đãi

Chidori có mặt trên Zalo OA để bạn liên kết tài khoản thành viên dễ dàng, chủ động cập nhật lịch sử tích điểm và nhận thông tin ưu đãi sớm nhất.
Kết nối với Chidori trên Zalo OA, nhận ngay ưu đãi

Bạn đã đăng ký thành viên của Chidori chưa?

Với sự có mặt của Chidori trên Zalo OA, bạn có thể rút ngắn thao tác đăng ký và theo dõi lịch sử thành viên, biết sớm nhất những thông tin ưu đãi, được hỗ trợ kịp thời và tiện lợi .

1.Lợi ích liên kết tài khoản thành viên trên Zalo OA

🌟 Đối với thành viên mới:

  • Đăng ký tài khoản thành viên và cập nhật lịch sử tích điểm trong một lần.

🌟 Đối với thành viên đã có tài khoản:

  • Dễ dàng theo dõi nhật ký tích điểm và cập nhật các ưu đãi dành riêng mình.
  • Biết sớm nhất những chương trình khuyến mãi, sự kiện.
  • Nhận mã quà tặng dành cho thành viên vào các dịp đặc biệt.

2.Thao tác liên kết

  1. Truy cập: zalo.me/chidorivn hoặc scan mã QR code bên dưới.

2. Nhấn nút 𝗤𝘂𝗮𝗻 𝘁𝗮̂𝗺.

3. Chọn 𝗟𝗶𝗲̂𝗻 𝗸𝗲̂́𝘁 𝘁𝗮̀𝗶 𝗸𝗵𝗼𝗮̉𝗻 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 và điền thông tin theo hướng dẫn.

3.Hạng mức và quyền lợi thành viên

Trở thành thành viên của Chidori và tích điểm tại mỗi lần ghé chơi để nhận nhiều ưu đãi, cũng như đặc quyền riêng cho hạng mức vào các dịp đặc biệt.


Contact Chidori

📞 Call Hotline: 038 3121238

💬 Chat with a Support: messenger

📧 Contact for work: hello@chidori.vn

Chidori | Coffee in Bed®

ĐẶT CHỖ
Chidori | Coffee in Bed®

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to Chidori | Coffee in Bed®.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.